Disclaimer

 

Informatie over de diverse diensten van Bennomi.nl is te vinden op Bennomi.nl. Door gebruik te maken van de diensten van Bennomi.nl geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn gepubliceerd op deze website.

 

 

Artikel 1. Aansprakelijkheid

Bennomi.nl is niet aansprakelijk voor schade ter zake bezoek aan de website van Bennomi.nl, het gebruik van internet door derden en het gebruik van software aanwezig op de site van Bennomi.nl. Bezoeker vrijwaart Bennomi.nl tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het bezoek van de website van Bennomi.nl

Bennomi.nl is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van informatie welke geplaatst is door derden binnen de website van Bennomi.nl.

 

 

Artikel 2. Privacy

Bennomi.nl zal er alles aan doen om de privacy van de bezoekers te beschermen.

Bennomi.nl zal alle persoonlijke gegevens zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres die de bezoeker geeft, teneinde gebruik te maken van de website alleen aanwenden voor het gebruik waar men toestemming voor geeft.

De bezoeker kan te allen tijde Bennomi.nl verzoeken de persoonlijke gegevens direct te verwijderen. Bennomi.nl zal deze gegevens verwijderen en de bezoeker daarvan op de hoogte stellen.

Bennomi.nl heeft geen verantwoordelijkheid voor informatie die door middel van reclamecampagnes van derden worden verzameld. Het betreft het reageren op direct respons campagnes of het door middel van cookies registreren van niet persoonsgebonden informatie zoals browser type, operating system of service provider.

 

 

Artikel 3. Misbruik door derden

Bennomi.nl is niet aansprakelijk voor misbruik en/of online plaatsing van schadelijke informatie en/of informatie in strijd met het Nederlands Recht, door Bennomi.nl , in opdracht van de opdrachtgever , bezoekers en/of domeinnaamhouders welke virtuele serverruimte hebben gehuurd bij Bennomi.nl, ongeacht aard van informatie.

In geval van punt 1 zal Bennomi.nl na melding zo spoedig mogelijk informatie verwijderen. In geval van misbruik, zal Bennomi.nl alleen informatie verschaffen aan derden op last van de Rechter of overheidsdiensten die het recht hebben om informatie op te vragen.

 

 

Lees ook onze Algemene Voorwaarden